Inspirasjon RFID

RFID anbefales til større events over lengre tidRadiofrekvensidentifikasjon (RFID) -systemer identifiserer eller sporer enkeltpersoner eller objekter ved hjelp av koder og signaler som inneholder en radiofrekvens elektromagnetisk feltspole som vil gi spesifikk informasjon når det blir spurt av en leserenhet. RFIDs evner er nesten ubegrenset og brukes ofte på større events hvor det er bl.a er kontantfritt. Vi leverer kun selve produktene med RFID tags inkludert kildeinnhold påført hvert enkelt produkt og ikke det tekniske aspektet bak.

RFID data støtter:
Mifare UL/1k/Desfire, SLI, Alien H3, Fudon, Mifare UL, C-tag 

RFID-teknologi tilbyr ulike nivåer av tilgang for besøkende, mannskap, crew, funskjonær osv. for å bli enkelt administrert. Verdifulle data for arrangører eller sponsorer kan senere analyseres for fremtidige markedsførings- og organisatoriske forbedringer, dvs. statestikk, alder, mest besøkte områder, lengde på tid brukt på et sted og mange andre uvurderlige aspekter som er spesifikke for arrangementet